utskjutande last

I boken står det att utskjutande last mindre än 1 meter framåt inte behöver markeras, men däremot ska last som skjuter ut bakåt alltid markeras. Om det är dagsljus och lasten skjuter ut 1 meter framför bilen och lasten syns tydligt måste man då markera den i alla fall? Vilket är rätt svar på denna fråga?Markering av last – körkortsforum. Utskjutande last #1, Utskjutande last #2. Detta exempel visar hur man på ett korrekt sätt placerar lasten, lasten överskrider inte cm och skjuter heller inte mer än 20 cm åt sidorna. Detta exempel visar hur man på ett felaktigt sätt placerar lasten, lasten överskrider inte cm men skjuter ut 40 cm på ena sidan och inget. Utmärkning av last. Om last skjuter ut mer än 1 meter baktill måste den märkas ut. Om det är dagsljus måste lasten märkas med en flagga eller tygbit och under mörker med en röd lykta och röd reflex, reflexerna ska vara placerade så att dessa återkastar skenet från andra fordons halvljus. Utskjutande last.

Utskjutande last Video

#AskGaryVee Episode 172: The Last Episode of 2015