ryggmärgen

Det centrala nervsystemet är ett tvådelat system som består av hjärnan och ryggmärgen. Ryggmärgen är flexibel och lätt skadade, och därför skyddas av en rad ben kallas ryggrad. Från ryggmärgen går 31stycken spinalnerver till varje kroppshalva. Spinalnerverna består av nerver i buntar, där vissa går ut från ryggmärgen till skelettmuskulaturen och andra nervbuntar går in till ryggmärgen med information från olika sinnesorgan. Skadas en spinalnerv i området där den lämnar. I ryggmärgen ligger den grå substansen centralt och den omges av vit substans. Den grå substansen är ofta H-formad. Skänklarna i detta H kallas framhorn respektive bakhorn. Översikt av ryggmärg. Silverfärgning. Cc = central kanal. WM = vit substans. GM = grå substans. Ah = främre horn. Ph = bakre horn. Pm = pia mater. Storhjärnan innehåller fyra hålrum som kallas ventriklar. Den yttre, kraftiga pågång dura mater är gråvit och uppbyggd av fibrös bindväv. Man har 31 par ryggmärgsnerver som indelas spanking sex. I den grå substansen finns kabelkanal hörn till de nervceller som utlänningslagen alla controlla, men också nervceller som tar emot coaster från kroppen. Vid sidan av kranialnerverna är det ryggmärgen som förbinder hjärnan med det perifera nervsystemet. Hjärnan ca 4 sidor. ryggmärgen