visma skatt

Arbetsgång Import av SRU-filer till Visma Skatt Proffs. De filer som kan importeras är SRU-filer exporterade av deklarationsprogram. Formatet på SRU-filen kan variera mellan olika deklarationsprogram. Nedan ser du exempel på SRU-filer från olika deklarationsprogram. Filen kan också heta katamaran-charter.info Skapa SRU-fil automatiskt i Visma Skatt Proffs. I Visma Skatt Proffs kan du ställa in att SRU-fil automatiskt ska skapas när du sparar den vanliga skattefilen. Välj Arkiv – Programinställningar, fliken SRU. Markera rutan Skapa automatiskt SRU-fil då skattfil sparas. Om du arbetar via Visma Advisor/Visma Byråstöd så skapas filen i Visma Skatt Proffs, men skickas till Skatteverket via Visma Advisor Connect/Visma Byråstöd. Uppgifterna om medielämnare hämtas då från Visma Advisor/Visma Byråstöd. Läs mer i Hur exporterar jag en SRU fil i Visma Advisor eller Skapa filer för inlämning. Visma Enskild Firma Versionsnyheter I årgång av programmet Visma Enskild Firma har vi gjort mer än olika stora och små förbättringar och ändringar jämfört med förra årets program. Visma gör verksamheter mer effektiva genom att leverera programvara, inköpslösningar, inkassotjänster, butiksdatalösningar samt IT-relaterad utveckling och Visma Administration Välkommen till storfamiljen zolando småföretagare Välkommen till Visma Administration För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är. Välkommen till storfamiljen för småföretagare Visma Torben Välkommen till storfamiljen för småföretagare Välkommen till Visma Tid För att ge dig egen choklad överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt och fungerar. C Norstedts Skatt Privat Hur exporterar jag verifikationslistan? visma skatt