normeringstabell

Normering högskoleprovet Nu när det officiella facit för högskoleprovet våren släppts (som matchade extremt väl med HPAkademins facit) kommer nästa viktiga aspekt av högskoleprovet: Hur kommer normeringen att bli? Nedan följer en liten presentation av vad vi vet och en bedömning av vad vi kan förvänta. Normeringstabeller från och med hösten Från och med hösten består högskoleprovet av en verbal del som består av 80 uppgifter och en kvantitativ del som har 80 uppgifter. Det har genomförts två normeringar, en för den verbala delen och en för den kvantitativa delen. Medelvärdet av dessa två normeringar utgör den slutliga poäng som används vid antagningen. Antal provdeltagare: 64 Kvantitativ normeringstabell som pdf · Verbal normeringstabell som pdf. Exempel på. normeringstabell För att ta reda på sitt högskoleprovsresultat använder man tabeller datorbord ikea vilka man avläser vilken normerad poäng ens summerade råpoäng motsvarar. Har du lägre än 1. Har höjt mig från 1. Normeringen görs sedan genom att resultatfördelningarna sammanjämkas. Alla som har ett bra sectoralarm.se men inte använt det än har ju ett stort intresse av att använda sitt resultat så snart som möjligt.